transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing Collaboration: A Study of the Construction of a Microwave Technology Cluster

Författare och institution:
Fredrik Lavén (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Paper presented at the NFF Conference, 2005, Århus,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48715
Posten skapad:
2007-09-19 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007