transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scale dependent relationship between maximum ice extent in the Baltic Sea and atmospheric circulation

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); X. Li (-)
Publicerad i:
Global and Planetary Change, 41 s. 275-283
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Postens nummer:
48700
Posten skapad:
2007-09-19 09:04
Posten ändrad:
2007-09-19 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007