transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Economic and Household Factors of Remarriage in Eurasian Perspective

Författare och institution:
Satomi Kurosu (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen); Marco Breschi (-)
Publicerad i:
Paper prepared for presentation at EAP workshop in Mölle, Sweden, 20-21 August 2007. (In collaboration with Cameron Campbell and Matteo Manfredini),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Remarriage, Eurasia, comparative
Postens nummer:
48670
Posten skapad:
2007-09-18 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007