transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Delundersökning av en aktivitetsyta från järnålder : RAÄ 22 Västra Porten/Smällen, Ytterby sn : rapport (GOTARC. Serie D. Arkeologiska rapporter, 64)

Författare och institution:
Fredrik Fahlander (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Ola W. Jensen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
99-2217638-6
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
48667
Posten skapad:
2007-09-18 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007