transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Benny Carlson, Vad är det för märkvärdigt med Järfälla? Paper till workshopen ”Innvandrere på de nordiske arbeidsmarkedene” på Fafo, Oslo, 7–8 september 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Flyktingar, integration
Postens nummer:
48666
Posten skapad:
2007-09-18 17:21
Posten ändrad:
2007-09-18 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007