transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender Strategies of Well-being in Widowhood: The Case of 19th Century Rural Sweden

Författare och institution:
Martin Dribe (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen); Paul Nystedt (-)
Publicerad i:
Paper for session 75 "Economics of Widowhood" at the XIV International Economic History Congress, Helsinki, Finland, August 21-25, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Widow, widower, remarriage, retirement
Postens nummer:
48665
Posten skapad:
2007-09-18 17:18
Posten ändrad:
2007-09-18 17:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007