transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simulation of temporal and spatial change of N2O emissions in the Yangtze river delta

Författare och institution:
J. Liu (Institutionen för geovetenskaper); X. Zhou (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Z. Ouyang (-); X Wang (-); Christine Achberger (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Environmental Sciences, 17 ( 4 ) s. 686-690
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
48652
Posten skapad:
2007-09-18 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007