transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värderingar och beteende hos konsumenter 55+

Vin, växthus och vänskap. Rapport 1 från projektet ”Den mångdimensionella matkonsumenten.

Författare och institution:
Helene Brembeck (Centrum för konsumentvetenskap (CFK) & Etnologiska institutionen); Mia Karlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Eva Ossiansson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Helena Shanahan (Institutionen för hushållsvetenskap); Lena Jonsson (Institutionen för hushållsvetenskap); Kerstin Bergström (Institutionen för hushållsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2005:04
Antal sidor:
121
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Vin, växthus och vänskap. Rapport 1 från projektet ”Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar,beteende,konsumenter 55+
Postens nummer:
48628
Posten skapad:
2007-09-18 16:00
Posten ändrad:
2013-12-09 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007