transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vidunda people and their plant names

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Peter Mkwan'hembo (-); Simon Maganga (-)
Publicerad i:
Africa&Asia, 4 s. 115-141
ISSN:
ISSN 1650-2019
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Bantu languages, Vidunda (G38) in Tanzania, plant names
Postens nummer:
48606
Posten skapad:
2007-09-18 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007