transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elderly people’s perspectives on quality of life

Författare och institution:
Katarina Wilhelmson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin); Christina Andersson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin); Margda Waern (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Peter Allebeck (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin)
Publicerad i:
Aging & Society , 25 s. 585-600
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
Quality of life, aged 80 plus, health status, socio-economic factors
Postens nummer:
48594
Posten skapad:
2007-09-18 14:40
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007