transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vidunda (G38) as an Endangered Language?

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Selected Proceedings of the 37th Annual Conference on African Linguistics, s. 43-54
ISBN:
978-1-57473-420-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Language endangerment in Africa, Bantu languages, Vidunda (G38)
Postens nummer:
48591
Posten skapad:
2007-09-18 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007