transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillit och habitus

Författare och institution:
Ulf Borelius (Sociologiska institutionen)
ISBN:
1103-1115
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SEC, ILU, Uppsala University
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Bourdieu, habitus
Ytterligare information:
SEC Research Reports/Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, No. 24
Postens nummer:
48559
Posten skapad:
2007-09-18 12:46
Posten ändrad:
2007-09-18 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007