transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in the Swedish (Special) Housing Market

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Thematic Paper. European Observatory on Homelessness, Brussels : FEANTSA www.feantsa.org
Postens nummer:
48556
Posten skapad:
2007-09-18 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007