transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kyrkan, Caritas och de fattiga

Författare och institution:
Ulf Borelius (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
KonTexten, 3 ( 2 ) s. 7-10
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Caritas, Katolska kyrkan, de fattiga
Postens nummer:
48546
Posten skapad:
2007-09-18 12:22
Posten ändrad:
2007-09-18 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007