transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enabling knowledge creation and sharing in Transnational Projects

Författare och institution:
Maria Adenfelt (-); Katarina Lagerström (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
The Sixth European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities in USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
The authors acknowledge an equal share in the development of this paper
Postens nummer:
48530
Posten skapad:
2007-09-18 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007