transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Habitus och religionstillhörighet i Peru

Författare och institution:
Ulf Borelius (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologförbundets årsmöte i Göteborg, 29-30 januari,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Bourdieu, habitus, religious affiliation, Peru
Postens nummer:
48519
Posten skapad:
2007-09-18 11:31
Posten ändrad:
2007-09-18 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007