transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Katolska kyrkan i Peru och fältbegreppet

Författare och institution:
Ulf Borelius (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Konferensen "Studier av kulturella fält", Stockholm, 4-5 oktober,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Bourdieu, field, capital, Catholic Church, Peru
Postens nummer:
48512
Posten skapad:
2007-09-18 11:11
Posten ändrad:
2007-09-18 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007