transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Homo Presbyter: En undersökning av prästkallelsen i Katolska kyrkan i Sverige

Författare och institution:
Ulf Borelius (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologförbundets årsmöte i Lund, 28-30 januari,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Nyckelord:
Bourdieu, capital, habitus, Catholic Church, religious vocations
Postens nummer:
48509
Posten skapad:
2007-09-18 11:07
Posten ändrad:
2007-09-18 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007