transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Land-use change: impacts of climate variations and policy among small-scale Farmers

Författare och institution:
Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Land Use Policy, 23 s. 361-371
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Postens nummer:
48484
Posten skapad:
2007-09-18 09:53
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007