transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Business Relationship Commitment and Learning in the Internationalization Process

Författare och institution:
Jan Johanson (-); Jan-Erik Vahlne (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1:1 s. 83-101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
48445
Posten skapad:
2007-09-18 09:10
Posten ändrad:
2007-09-18 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007