transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sensitivity of the Penman–Monteith reference evapotranspiration to key climatic variables in the Changjiang (Yangtze River) basin

Författare och institution:
Lebing Gong (-); C.-Y. Xu (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); S. Halldin (-)
Publicerad i:
Journal of Hydrology , 329 s. 620-629
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
Postens nummer:
48440
Posten skapad:
2007-09-18 09:08
Posten ändrad:
2010-04-13 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007