transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medlings- och skiljeförfarande i Sverige före 1906

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Hundra år av medling i Sverige. En jubileumsskift. Historik, analys och framtidsvisioner,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Medlingsinstitutet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Arbetskonflikt, strejk, lockout, medling
Postens nummer:
48425
Posten skapad:
2007-09-17 17:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007