transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvinnors förvärvsarbete under mellankrigstiden. Linda Lane, Trying To Make A Living, anm av fakultetsopponent Christer Lundh

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, 126 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Sysselsättning, genus, Linda Lane
Postens nummer:
48424
Posten skapad:
2007-09-17 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007