transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flyktingars jobbchanser. Vad betyder lokala erfarenheter av tidigare arbetskraftsinvandring?

Författare och institution:
Pieter Bevelander (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Migration, invandring, integration
Postens nummer:
48422
Posten skapad:
2007-09-17 17:16
Posten ändrad:
2007-09-18 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007