transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

At bryde Matthæuseffekten

Författare och institution:
Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete); Ulla-Carin Hedin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social Kritik, ( 61 ) s. 32-47
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
48305
Posten skapad:
2007-09-17 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007