transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differences between Internet samples and conventional samples of men who have sex with men: implications for research and HIV interventions

Författare och institution:
M Ross (-); Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete); Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social Science & Medicine, 51 s. 749-758
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
48299
Posten skapad:
2007-09-17 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007