transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talking and Doing Fatherhood: On Fatherhood and Masculinity in Sweden and England, Fathering

Författare och institution:
Lars Plantin (-); Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete); J Kearney (-)
Publicerad i:
A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 1 ( 1 ) s. 3-26
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
48280
Posten skapad:
2007-09-17 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007