transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att ta gestalt i den andra

Författare och institution:
Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
I: Meeuwisse A & Swärd, H (red.), Den ocensurerade verkligheten. I reportage, bild och undersökningar, s. 171-188
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlssons Bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
48277
Posten skapad:
2007-09-17 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007