transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behandlingsmöjligheter vid tandvårdsrädsla hos barn och vuxna

Författare och institution:
Ulf Berggren (Odontologiska institutionen); T Willumsen (-); K Arnrup (-)
Publicerad i:
Tandlaegebladet, 107 s. 42-50
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
48269
Posten skapad:
2007-09-17 09:16
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007