transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kolonialismens söta smak - Svensk och dansk handel med kolonialvaror under tidigmodern tid

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Hans Albin Larsson (red.): Aktuellt om historia. Forskningsfronten flyttar fram. Närings- och handelshistoria., 2007 ( 2 ) s. 41-54
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Diskuterar hur institutionella skillnader för svensk och dansk handel med kolonialvaror påverkade handelsmönstren.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Socker, kolonialism, Sverige, Danmark, handel, merkantilism
Postens nummer:
48266
Posten skapad:
2007-09-17 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007