transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offshore Financial Centres, Tax Havens and White-Collar Crime: Historical Developments and Contemporary Usage"

, in Lindgren, Sven-Åke (ed.) White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials. REport 2001:1. The National Council for Crime Prevention.

Författare och institution:
Oskar Engdahl (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fritzes/Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
48256
Posten skapad:
2007-09-16 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007