transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Järn och potatis, Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750-1800

Iron and potatoes. Agriculture, technique and social change in county of Skaraborg, 1750-1860

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
ISBN:
91-85196-25-8
Antal sidor:
372
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
Nyckelord:
lantbruk, jordbruk, historia, social omvandling, teknik, skiftesrörelser, Sverige, Västergötland, 1700-talet, 1800-talet,
Postens nummer:
48250
Posten skapad:
2007-09-16 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007