transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can China Learn from Sweden?

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
World Economics, 8 ( 2 ) s. 17-40
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
48171
Posten skapad:
2007-09-14 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007