transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Econometrics

Författare och institution:
Thomas Andrén (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
ISBN:
978-87-7681-235-5
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Ventus Digital I/S
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi ->
Ekonometri
Postens nummer:
48153
Posten skapad:
2007-09-14 15:51
Posten ändrad:
2011-10-18 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007