transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapskultur och innovation: innovationssystem kring energirelaterad vägtransportteknologi

Författare och institution:
Hans Fogelberg (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier & Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
VINNOVA
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Postens nummer:
48110
Posten skapad:
2007-09-14 14:36
Posten ändrad:
2007-10-19 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007