transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkökning, nyodling och industrialisering, 1750-1900

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Sveriges nationalatlas. Västra Götaland, s. 148-155
ISBN:
91-87760-51-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
sveriges nationalatlas
Förlagsort:
vällingby & Gävle
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Sverige, Västra Götaland, Västsverige, historia, jordbruk, agrarhistoria, industri, industrihistoria, saluslöjd, protoindustri
Postens nummer:
48064
Posten skapad:
2007-09-14 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007