transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning to Write in the Information Age: A Case Study of Schoolchildren's Writing in Sweden.

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för lingvistik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Writing and Digital Media, s. 49-64
ISBN:
0-08-044863-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
48057
Posten skapad:
2007-09-14 11:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007