transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I skandalernas kölvatten

Författare och institution:
Patrik Johansson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Kommunal Ekonomi, 2004 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Skandaler, legitimitet, offentlig sektor, korruption
Postens nummer:
47956
Posten skapad:
2007-09-13 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007