transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Breaches of norm as organisational definers

Författare och institution:
Theresa Larsen (Förvaltningshögskolan); Patrik Johansson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
17th NFF conference in Business Studies, Reykjavik,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Organisation, gränser, normalitet, normbrott, brott
Postens nummer:
47952
Posten skapad:
2007-09-13 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007