transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences of experiential learning - Problem based learning, learning by consulting, and other approaches

Författare och institution:
Lars Erik Norbäck (Företagsekonomiska institutionen); Torbjörn Stjernberg (Företagsekonomiska institutionen); Axel Targama (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
The Nordic Conference on Business Studies, August 19-21, Helsinki, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
47948
Posten skapad:
2007-09-13 14:37
Posten ändrad:
2007-11-07 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007