transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur ledarskap konstrueras och omkonstrueras - en studie av ledarutbildningar inom avgränsade samhällssektorer

Författare och institution:
Lars Erik Norbäck (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
47944
Posten skapad:
2007-09-13 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007