transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

V som i vatten

Författare och institution:
Patrik Johansson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Tidens tecken, redaktörer Anders Björnsson och Björn Rombach, s. 200-210
ISBN:
978-91-7359-006-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
vatten
Postens nummer:
47921
Posten skapad:
2007-09-13 13:52
Posten ändrad:
2007-09-13 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007