transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of ergonomic counselling on work-related neck-shoulder pain and upper trapezius muscle activation patterns.

Författare och institution:
G Voerman (-); Leif Sandsjö (-); M Vollenbroek-Hutten (-); L Olsson-Grundell (-); Pernilla Larsman (Psykologiska institutionen); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap); H Hermens (-)
Publicerad i:
Proceedings of the IEA 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
saknas
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Work-related, neck-shoulder pain, ergonomic counselling, myofeedback
Postens nummer:
47914
Posten skapad:
2007-09-13 13:33
Posten ändrad:
2009-06-26 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007