transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence of postoperative pain and osteolytic lesion after pulpectomy - a clinical evaluation of one versus two step treatment with Ca(OH)² as an interappointment dressing

Författare och institution:
Andrea Gesi (Odontologiska institutionen)
Antal sidor:
87
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Ytterligare information:
serie: Licentiatavhandling / Odontologiska fakulteten, Göteborgs universitet, , ISSN 1404-9805 ; 37
Postens nummer:
47896
Posten skapad:
2007-09-13 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007