transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potential Applications of Tuned Aperture Computed Tomography (TACT®) in Oral and Maxillofacial Radiology

Författare och institution:
Madhu K. Nair (Odontologiska institutionen)
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
serie: Licentiatavhandling / Odontologiska fakulteten, Göteborgs universitet, , ISSN 1404-9805 ; 31
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
47893
Posten skapad:
2007-09-13 13:01
Posten ändrad:
2007-09-13 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007