transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An intervention addressing perceived muscular tension in the neck/shoulder region in female computer users

Författare och institution:
Leif Sandsjö (-); Jens Wahlström (-); L Grundell (-); Pernilla Larsman (Psykologiska institutionen); Roland Kadefors (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 37th annual congress of the Nordic Ergonomics Society, s. 386-390
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
saknas
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Work-related musculoskeletal disorders, perceived muscular tension, myofeedback, intervention study
Postens nummer:
47872
Posten skapad:
2007-09-13 11:22
Posten ändrad:
2010-02-19 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007