transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jord och folk. Om produktiva resurser i västsvensk blandbygd under 1700-talet.

Författare och institution:
Lage Rosengren (Ekonomisk-historiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, ISSN 1403-2864; nr 84
ISBN:
91-85196-52-5
Antal sidor:
309
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Datum för examination:
2001-12-07
Opponent:
Mats Morell
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15415
Postens nummer:
47845
Posten skapad:
2007-09-13 09:30
Posten ändrad:
2010-12-20 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007