transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sex in the city – En studie av köp och försäljning av sexuella tjänster i Jönköping

Författare och institution:
Jari Kuosmanen (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Prostitution, köp av sexuella tjänster, försäljning av sexuella tjänster, Jönköping, internet
Postens nummer:
47793
Posten skapad:
2007-09-12 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007