transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrated Mobility Research

Författare och institution:
Lotta Frändberg (Kulturgeografiska institutionen); Kristina Lindström (Kulturgeografiska institutionen); Lisette Petersson (Kulturgeografiska institutionen); Eva Thulin (Kulturgeografiska institutionen); Bertil Vilhelmson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Poster at the International Geographical Union’s congress, Glasgow 15-20 August 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
47780
Posten skapad:
2007-09-12 14:30
Posten ändrad:
2007-09-12 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007