transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsumenttillfredsställelse: En förstudie om varför konsumenter är nöjda/missnöjda med dagligvarubutiker

Författare och institution:
Ulrika Holmberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); G. Nilsson (-)
ISBN:
ISBN 91-971955-1-0
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Söderberginstitutet för Handelsforskning
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
1992:1
Postens nummer:
47686
Posten skapad:
2007-09-12 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007